Όσοι φιλεύσπλαχνοι επιθυμούν να βοηθήσουν το Ίδρυμα μπορούν με εύλογους τρόπους να συνεισφέρουν σημαντικά στην προσπάθεια της αποπεράτωσης.

Α) Να εγγραφούν στον κατάλογο των μηνιαίων συνδρομητών του έργου προσφέροντας ό,τι επιθυμούν.

Β) Να αναλάβουν να κατασκευάσουν ένα δωμάτιο εις μνήμην προσφιλών τους προσώπων και εάν το επιθυμούν, υπάρχει η χάρις να εντοιχισθή ειδική μαρμάρινη πλάκα άνω της πόρτας του δωματίου, όπου θα αναγράφεται το όνομα του δωρητού και τα ονόματα των κεκοιμημένων οικείων προσώπων τους. Με συγκίνηση αναφέρεται, ότι μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τριών δωματίων. Δύο από ενορίτες της Λίμνης και ένα από συγκεκριμένη Ιερά Μονή της Περιφερείας μας.

Γ) Να μιλήσουν με θερμά λόγια και ενδιαφέρον για τις ανάγκες του Ιδρύματος σε εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα και μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια.

Δ) Να καταθέσουν την οποιαδήποτε ευγενική και φιλάνθρωπο προσφορά τους στους εφημερίους της ενορίας της Λίμνης ή τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους και να πάρουν τη σχετική Απόδειξη δωρεάς.

Ε) Να καταθέσουν την προσφορά τους και απευθείας στο κάτωθεν λογαριασμό:

Εθνική Τράπεζα: 404/602416 – 52
(Με την παράκληση να στέλνουν φωτοαντίγραφο της Απόδειξης της Τραπέζης για να λαμβάνουν ταχυδρομικώς Απόδειξη είσπραξης)

Τιμή, ευχές και ευχαριστίες συνοδεύουν την κάθε ευάρεστη προσφορά.

Την έκκληση των επιθυμητών προσφορών προσυπογράφουν υπεύθυνα.

Ο εφημέριος Λίμνης και Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Πρωτοπρεσβύτερος π. Κων/νος Λιάσκος

Τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Γρηγόριος Ιωάννου
Βασίλειος Βλαχούτσικος
Ιωάννης Μπούγιας
Βασίλειος Ρωτούς