Η στιγμή της θεμελίωσης

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΓΗΡΑΤΙ ΚΑΙ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΟΝΤΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΕΘΕΜΕΛΙΩΘΗ
Ο ΟΙΚΟΣ ΟΥΤΟΣ ΦΕΡΩΝ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ
«ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»
ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ)
ΕΝ ΕΤΕΙ ΔΙΣΧΙΛΙΟΣΤΩ ΤΡΙΤΩ ΜΗΝΙ ΙΟΥΛΙΩ 2003